הוראת אלקטרוניקה-חשמל

חוג לאחר תואר – הוראת אלקטרוניקה-חשמל

לימודים לחוג לאחר תואר בהוראת אלקטרוניקה-חשמל (הכולל תעודת הוראה) פתוחים בפני סטודנטים/בוגרים מהפקולטה להנדסת חשמל.

על מנת להשלים לימודים לחוג לאחר תואר בהוראת אלקטרוניקה-חשמל, יש לצבור 36 נקודות  לפי הפירוט להלן.

 

 214117 מבוא לחינוך 1 4.5
 214118 מבוא לחינוך 2 4.0
214103 מיומנויות ושיטות הוראה 3.0
214122 סדנת רפלקציה על התנסות בהוראה

(את הקורס יש לקחת בצמוד לקורס “התנסות בהוראת אלקטרוניקה-חשמל” או לכל היותר בסמסטר שלאחר מכן).

1.0
214601 דרכי הוראת הטכנולוגיה- חשמל אלק’ 1 3.0
214602 דרכי הוראת הטכנולוגיה- חשמל אלק’ 2 3.0
214603 התנסות בהוראת אלקטרוניקה 2.0
214605 בעיות נבחרות בהנדסת אלקטרוניקה 2.0
214408 דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה בחט”ע 3.0
214708 בעיות נבחרות בהנדסת חשמל 2.0
216126 סדנת התנסות במדע בליווי מחקר פעולה 3.0
216128 שיטות הערכה בהוראת מדע 2.5

 

 

3.0 נקודות במקצועות בחינוך למדע וטכנולוגיה המופיעים  ברשימת מקצועות הבחירה המומלצת לתואר ראשון בהוראת אלקטרוניקה-חשמל