ברכות על פרסום פרק בספר
בספר Digital Learning and Teaching in Chemistry פורסם פרק שנכתב על ידי ענת שאולי, ד"ר גבי שוורץ וד"ר שירלי אברג'ל. נושא הפרק:
Supporting Chemistry Teachers in Emergency Remote Teaching—The Role of Professional Learning Communities (PLCs)
התפרצות מגפת הקורונה חייבה בתי ספר לעבור באופן מידי להוראה מרחוק. עבור מורים, השינוי הציב אתגרים חדשים חלקם קשורים לידע המקצועי שלהם בהוראה והערכה. קהילות מקצועיות לומדות Professional Learning Communities (PLCs), וקהילות המורים לכימיה ביניהן פעלו לפני משבר הקורונה לפיתוח מקצועי של מורים, ופעילותן נמשכה באופן רצוף בתקופות הסגרים. לכן מצאנו עניין בהבנת תפקידן של קהילות אלו לצורך תמיכה במורים. מטרות המחקר היו לתאר את האתגרים שעמדו בפני מורי הכימיה בתיכון בתקופה זו, בהשוואה להוראה בתקופת שגרה, ולתאר את היבטי התמיכה שהקהילות סיפקו למורים.
המשתתפים במחקר כללו כ 120 מורים, מתוכם כ25 חברים בקהילות מורים מובילים, וכ55 שהשתתפו בקהילות מורי הכימיה ברחבי הארץ. המחקר התבסס על שאלון וראיונות. הניתוח התחשב במאפיינים המגוונים של המורים המשתתפים: ביניהם דוברי עברית וערבית, מורים שהיו חברים בקהילות או שלא השתתפו בפעילות.
מחקר זה מראה את הערך של הקהילות בהרחבת הידע המקצועי של המורים, במיוחד בפיתוח ידע משותף. מטרות ההמלצות המעשיות הנובעות ממחקר זה הן לשפר את הידע של המורים ואת התקשורת ביניהם כדי לשפר את התמיכה המורים בעתות משבר ושגדה כאחד.
מתעניינים? את הפרק המלא ניתן למצוא בספר: https://doi.org/10.1039/9781839167942