תכנית "אקדמיה כיתה"

מדי שנה בחודש אוגוסט, ולקראת פתיחת שנת הלימודים הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון מציעה לכלל הסטודנטים להצטרף לתכנית ייחודית – "אקדמיה כיתה".
מטרת התכנית היא לתמוך בכניסה הדרגתית לעבודה במערכת החינוך. התכנית כוללת התנסות בבית הספר תוך ליווי אישי והנחייה מקצועית צמודה, במקביל וכחלק מתכנית הלימודים הפקולטית.
הפעילות תתקיים בבתי ספר על יסודיים (ז'-י"ב), לפי מסלולי ההתמחות בפקולטה: מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה. המשתתפים בה זוכים למלגות ממשרד החינוך וממפעל הפיס בנוסף למלגת הנשיא לתכנית 'מבטים'. גובה המלגות עשוי להשתנות משנה לשנה. 


על התכנית

במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה" שוהים הסטודנטים יומיים בשבוע בבית הספר, או לחילופין מתנסים בכ-360 שעות בשנה. בכל מקרה על הסטודנט להיות נוכח מדי שבוע בבית הספר לצורך יצירת קשר רציף עם התלמידים והמורה המכשיר.
בתוך התכנית קיימת אפשרות שילוב של קורסים אקדמיים הניתנים במסגרת תכנית הלימודים, למשל קורס התנסות בהוראה או שעות התרגול של קורסי המבואות בחינוך. במסגרת ההתנסות בשטח יחשפו הסטודנטים ל'הוראה בצמד' עם מורה מלווה ומנוסה בכיתותיו ולפעילויות שונות בבית הספר.
יתרונה של התכנית היא כניסה הדרגתית למערכת החינוך והתנסות בהוראה בסגנון "לימודי שוליה".


התנסויות במהלך התכנית

התנסות בהוראה – עד תום השנה חייבים ללמד לפחות 15 שיעורים בפני כיתה שלמה, זאת בנוסף להנחיה פרטנית, הנחיית חלקי שיעור ועוד. שיעור מלא ראשון עוד במהלך נובמבר.

תצפית ומשוב – המדריך הפדגוגי ייתן הנחיה ומשוב על שני שיעורים לפחות לאורך השנה שיתואמו מראש.

הכרות עם בעלי תפקידים בבית הספר – שיחה עם אחד או יותר מבעלי התפקידים הבאים: מנהל/ת בי"ס או חט"ב או חט"ע, רכזת פדגוגית, יועצת או רכז מקצוע. מטרת השיחה להכיר את בית הספר טוב יותר ואת התפקידים בבית הספר.

פעילות של צוותי מורים – השתתפות בלפחות אחת מן הפעילויות הבאות: אסיפות הורים, ישיבות פדגוגיות, ישיבות צוות מקצוע, ימי היערכות או שיחת מורה-הורה. מטרת ההשתתפות היא להכיר את עבודת המורה מחוץ לכיתה במפגש עם ההורים או עם עמיתיו למקצוע.

פעילויות חינוכיות – טיול שנתי, יום של"ח, ליווי הצגה או פעילות חוץ בית ספרית, טקסים, תגבורים בחופשה או שיעור חינוך. המטרה היא לראות את תפקידי המורה שלא בהוראת תכנים ואת המפגש עם התלמידים בסביבות חוץ כיתתיות.

מבחנים/הערכה – להיות שותף בכתיבת מבחן/בוחן או בבדיקתו לפחות פעם אחת או השתתפות בתהליך הערכה אחר כגון: בדיקת עבודה, בניית דפי עבודה או כתיבת הערכות לתלמידים.

צפייה במורים נוספים – סטודנטים המתנסים חט"ע יצפו גם בכמה שיעורים בחט"ב, או צפייה בשיעור מחנך או מורה מקביל באותו תחום דעת או מורה מתחום דעת אחר. הרעיון לראות לפחות שני סגנונות הוראה ולראות קבוצות לימוד שונות.

הכנת מערכי שיעור – המורה המכשיר אמור ללוות ולהנחות את בניית מערכי שיעור.

פרויקט אישי – לאורך השנה על הסטודנט/ית לזהות צורך בבית ספר שהם יכולים באופן אישי לתרום בו ולתאם עם בית הספר את הפרויקט משלב התכנון ועד שלב הביצוע. דוגמאות: שילוב טכנולוגיה חדשנית, בניית דפי עבודה לסימולציות, פתיחת קבוצת מצוינות, פתיחת קבוצת תגבור, הוראה רב גילאית, הגשת פרויקט לתחרות ארצית, ארגון יום בוגרים/מגמה ועוד.


מלגת מפעל הפיס
סטודנטים של הפקולטה במסלולים השונים זכאים לקבל:

  • מלגת מפעל הפיס בגובה 10,000 ₪ 
  • מלגה מותנת של משרד החינוך בגובה 11,500 ₪. כדי לקבל חלק זה כמלגה, יש לעבוד לפחות שנתיים במערכת החינוך בהיקף של שני-שליש משרה, אחרת יש להחזיר מענק זה כהלוואה. 

למתעניינים בנושאי הרשמה ומלגות ניתן לפנות אל ד"ר איריס זודיק, מתאמת תכנית 'אקדמיה כיתה', במייל ziris@technion.ac.il

סרטים של תכנית אקדמיה כיתה בהשתתפות סטודנטים של הטכניון:

חנין ותומר:       https://www.youtube.com/watch?v=MS4HERJ_ymw&t=59s

חנין וכריסטין.  https://www.youtube.com/watch?v=qXuF81JkNxs&feature=youtu.be