אקדמיה כיתה

 

סרטים של תכנית אקדמיה כיתה שסטודנטים של הטכניון מופיעים בהם:

חנין ותומר:       https://www.youtube.com/watch?v=MS4HERJ_ymw&t=59s

חנין וכריסטין.  https://www.youtube.com/watch?v=qXuF81JkNxs&feature=youtu.be