השתלבות במחקר לתארים מתקדמים

סגל הפקולטה מציג, בסדרת סרטונים קצרים, את הפרוייקטים המגוונים ואפשרויות ההשתלבות במחקר שפתוחות בפני מועמדים לתארים מתקדמים.

מחקר בתחום תקשורת המדע
מחקר בתחום מדע וטכנולוגיות למידה וחינוך מדעי-הנדסי
מחקר בתחום ההוראה וההערכה במדעים, בדגש על האקדמיה ומיומנויות המאה ה-21
במחקר בתחום החינוך והמתמטי והזהות המתמטית
מחקר במחקר לדימות מוחי בילדים: נוירוביולוגיה של התפתחות השפה והקריאה
מדיניות בחינוך למדע והנדסה והוראה ולמידה במדעי המחשב
מחקר בהוראת הכימיה
מחקר בתחום הוראת המתמטיקה למורים ומעבדת MTED
מחקר בתחום החינוך הביולוגי בעידן הדיגיטלי
מחקר בתחום הוראה ולמידה בחינוך לפיזיקה
מחקר בתחום חינוך והוראה באמצעות טכנולוגיות דיגיטליות וסביבת ענן
מחקר בתחום טכנולוגיות למידה, רובוטים חברתיים והוראת מדעי המחשב