אלבום תמונות

   

חלק מ-54 בוגרי מחזור צ’ בטקס חלוקת תעודות מוסמך בפקולטה

הדוקטורים החדשים של שנת תשע”ט

 

חנוכת מרכז הלמידה החדש במעמד נשיא הטכניון פרופ’ פרץ לביא, יוני 2019

זוכות פרס קפלן למצוינות במחקר תשע”ט ומנחות. מימין למעלה ובכיוון השעון:
אפרת אקירי ופרופ’ יהודית דורי, אמה טואיט וד”ר ציפי הורוביץ-קראוס, אילת איזנברגר ופרופ’ אורית חזן, סורינה סבאח וד”ר עינת הד-מצויינים

משתתפי הסדנא הקומוגניטיבית הבינלאומית, ינואר 2019

תמונת הדוקטורנטים שלנו צועדים לבמה - 2017

תמונת הדוקטורנטים שלנו צועדים לבמה – 2017

לוחצים ידים קרן לוי ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט 2017 לוחצים ידים אלכס דן ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט 2017 לוחצים ידים חגית מישקין ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט 2017

לוחצים ידיים עם הדיקנית פרופ’ יהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט ב-2017. מימין לשמאל: קרן לוי, אלכס דן, חגית מישקין

Rosalyn and Richard Slifka

חנוכת האודיטוריום בפקולטה במעמד התורמים: Abraham & Sonya Slifka