אלבום תמונות

 ביקור תורמי האודיטוריום:
Paula and James Gould

 

Rosalyn and Richard Slifka
ביקור תורמי האודיטוריום: Paula and James Gould   Rosalyn and Richard Slifka

 

תמונת הדוקטורנטים שלנו צועדים לבמה - 2017

תמונת הדוקטורנטים שלנו צועדים לבמה – 2017

 

לוחצים ידים קרן לוי ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט 2017

לוחצים ידיים קרן לוי ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט

 

לוחצים ידים חגית מישקין ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט 2017

לוחצים ידים חגית מישקין ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט 2017

 

לוחצים ידים אלכס דן ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט 2017

לוחצים ידים אלכס דן ויהודית דורי בעת קבלת תעודת הדוקטורט 2017