אירועים קרובים
05/03/2024
יישום והערכה של עקרונות למידה מבוססי ראיות במשחקים לימודיים תקציר: משחקים לימודיים נפוצים ככלי הוראה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ברחבי העולם. מחקרים מצביעים על כך
19/03/2024
תקציר: בעוד שאלפי אנשי סגל בבתי ספר לרפואה, הנדסה, פסיכותרפיה, משפטים, הוראה ופרופסיות אחרות אמונים על הכשרתם של אנשי הפרופסיה שלהם, בשום מקום בעולם לא
26/03/2024
תקציר: בהרצאה נציג את ממצאיו של מחקר שבחן את הערכות מערכת החינוך במצבי חירום בכלל ובמלחמת חרבות ברזל בפרט. בפרט, נציג קווים מנחים ליישום ע"י