ניצה ברנע

ניצה ברנע
304
ראש היחידה לכניסה להוראה. היתה מורה לכימיה ולמדעים בבי"ס תיכון, במשך 26 שנים ומפמ"ר כימיה במשך 13 שנים (עד סוף 2011).  במסגרת תפקידה כמפמ"רית הובילה את עדכון תכנית הלימודים והכנסת מעבדת החקר במסגרת לימודי 5 יח"ל כימיה. במקביל, מאז 1992 היא מרכזת בפקולטה את ההנחיה והניהול של סדנאות ההתמחות, הסדנאות למורים שנה א' ואת הקורסים למורים חונכים. במשך השנים שחלפו הוכשרו במסגרת זו כבר מורים רבים, חלקם אף המשיכו ללמוד לתארים גבוהים. מורים אלו אממשיכים לתרום למערכת החינוך הן כמורים והן כבעלי תפקידים בכירים יותר.  

לימודים

1997 – מחקר פוסט דוקטורט באוניברסיטת רדינג- אנגליה. נושא המחקר: שילוב מודלים ממוחשבים בהוראה ובמחקר בתחום הכימיה  בקרב סטודנטים באוניברסיטה

1996- תואר שלישי מטעם הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה , טכניון, ישראל.   נושא  המחקר: שילוב הדמיה מולקולרית בהוראת מבנה וקישור כימי והשפעתה על: תפיסה מושגית, תפיסה מרחבית ומושג המודל

1993 - תואר שני    M.Sc (בהצטיינות) מטעם הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה , טכניון, ישראל    נושא המחקר: פיתוח ומעקב אחר יישום לומדה בנושא פולימרים בהשתלמות מורים לכימיה

1988 – תעודת הוראה למדעי המחשב – הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון, ישראל

1973 – תעודת הוראה בכימיה  - פקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון, ישראל

1972 - תואר ראשון   B.Scמטעם הפקולטה לכימיה, טכניון, ישראל

תפקידים:

1998-2011מפקחת מרכזת על הוראת הכימיה בבתי ספר תיכוניים, משרד החינוך

1982-1998 מורה לכימיה, ורכזת מקצוע תיכון ליאובאק חיפה

1973-1982 מורה למדעים ולמתימטיקה בחטיבת בינים נשר