member-adjunct-faculty-he

פרופ' אבי ברמן

אבי ברמן
פרופסורים אמריטי
04-8294101
אמאדו 704 בנין מתמטיקה
נולדתי בחיפה ב 1943 ולמדתי בבית ספר גאולה ובבית הספר הריאלי. ב 1968 נשאתי לדליה. יש לנו 3 בנות ו 10 נכדים. לפני הנשואים הספקתי לשרת בצבא וללמוד מתמטיקה בטכניון. לאחר הנשואים נסענו לאוניברסיטת נורסווסטרן ובסיום הדוקטורט ב 1970 עברנו למונטריאול. חזרנו ארצה ב 1972 ומאז אני בטכניון. זכיתי ללמד סטודנטים רבים, ולהנחות כ 40 משתלמים שחלקם כבר הגיעו למעמד מאד נכבד. כתבתי מספר ספרים וכמובן מאמרים והייתי חבר בועדות שונות בטכניון. התחומים העיקריים במחקר שלי במתמטיקה הם "מטריצות אי שליליות" (טבלאות של מספרים אי שליליים) ו "תורה ספקטרלית של גרפים" (חקירה של רשתות דרך תכונות אלגבריות שלהן). נושאים אלה הם לא רק מרתקים מבחינה מתמטית אלא שיש להם שימושים חשובים ומגוונים, החל בדרוג אתרים וכלה במודלים כלכליים. אחד השימושים היותר חשובים של העיסוק שלי במתמטיקה הוא שבזכותו בקרנו באוניברסיטאות מובילות ובמקומות יפהפיים בכל 5 היבשות. אחת הארצות אותן אנו אוהבים לבקר היא אירלנד שבה אני משמש כחבר בוועדה מייעצת למכון המילטון שהוא מכון מוביל במתמטיקה שימושית. בנוסף לעיסוקי ב"סבאות" ובמתמטיקה, יש לי עניין רב בחינוך, בעיקר ביצירתיות ומחוננות ובהוראה אוניברסיטאית. במסגרת הפעילות החינוכית עמדתי בראש המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון ובראש האיגוד הישראלי לחקר וטיפוח מחוננות. לפני כן עמדתי בראש המרכז לחינוך קדם אקדמי. אני משמש גם כראש הועדה המייעצת במתמטיקה למט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חבר בועדה האקדמית של מדעטק – המוזיאון הלאומי למדע וחבר בועד המנהל של ביה"ס הריאלי.