בוגר המחלקה להוראת מדעים, טכניון 2004 - מוסמך להוראת חשמל B.Sc.Ed בוגר המחלקה להוראת מדעים, טכניון 2009 - מגיסטר להוראת חשמל M.Sc