מעבדת טכנולוגיות למידה מודעת

ראש הקבוצה: ד"ר רינת רוזנברג-קימה

אתר הקבוצה : https://rinatrk.net.technion.ac.il

מטרות ונושאי המחקר: קבוצת טכנולוגיות למידה מודעת בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה עוסקת בהבנת מנגנוני למידה והקשרם לרגש בדגש על למידת תחומים מורכבים כגון מדעי המחשב. הקבוצה לוקחת פרספקטיבה בין-תחומית לחקר תיאוריות ואסטרטגיות הוראה תוך שימוש בטכנולוגיות למידה מגוונות. בפרט, אנו מעוניינים בחקר הפוטנציאל שבאינטראקציית אדם-רובוט וילד-רובוט לאפשר למידה באמצעות מנגנונים חברתיים-קוגנטיביים ורגשיים-קוגנטיביים.

מסלולי לימוד: הוראת מדעי המחשב או תחום רלוונטי אחר במסגרת מבטים 2, ותארים מתקדים מגיסטר ודוקטורט

קישור לאתר קבוצת המחקר