חינוך סביבתי ומדע במרחבים חוויתיים

ראש הקבוצה: פרופ' טלי (רויטל) טל

מטרות ונושאי המחקר: קבוצת החינוך הסביבתי והחוץ כיתתי עוסקת במחקר בנושאי אוריינות מדעית וסביבתית לכל, חינוך לקיימות, ובלמידה בטבע, במוזיאונים ובמגוון סביבות חוץ כיתתיות אחרות. המחקרים עוסקים באוכלוסיות מגוונות, מתוך הנחה שלמידה היא תהליך מתמשך לאורך החיים, ושהיא מתרחשת בעיקר מחוץ לבית הספר ולכיתה. הסטודנטים לתארים מתקדמים בקבוצה מגיעים ממגוון תחומי דעת, ומחקריהם עוסקים בהוראת ביולוגיה, מדעי הסביבה, ובחינוך סביבתי במשמעותו הרחבה. אנו משתפים פעולה עם אירגונים סביבתיים, עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך בכתיבת חומרי למידה ובהכשרת צוותים חינוכיים בגישה הרואה את הלמידה בבית הספר ומחוצה לו כרצף בעל מאפיינים שונים.

אוכלוסיית מחקר: מדענים, מורים, פרחי הוראה, תלמידים והציבור הרחב

מסלולי לימוד: מבטים ותארים מתקדמים, מגיסטר ודוקטורט