מתמטיקה שיח וזהות

ראש הקבוצה: פרופ"ח עינת הד-מצויינים

מטרות ונושאי המחקר: קבוצת המתמטיקה עוסקת בתהליכי למידה והוראת מתמטיקה, בדגש על שיח, זהות ורגשות. מטרתנו היא להבין טוב יותר מה גורם לתלמידים להשתתף באופן חקירתי בלמידת מתמטיקה, ולפתח זהויות מתמטיות חיוביות.

חלק גדול מפעילות הקבוצה עוסק בחקר תהליכי התפתחות מקצועית של מורים לכיוון הוראה מעודדת חקירה. תהליכים אלו נחקרים בראש ובראשונה בחטיבות הביניים (פרוייקט מחשב"ה), וכן בבתי הספר היסודיים וברמה האוניברסיטאית. מחקרים נוספים של הקבוצה עוסקים בזהות לימודית בהקשר של הוראה דיאלוגית, בזהות מורים, בזהויות מתמטיות של תלמידים מקבוצות תרבותיות ואתניות שונות (חרדים, ערבים) וזהויות של תלמידים מחוננים.

אוכלוסיית המחקר: מורים, סטודנטים ותלמידים

לאתר המורחב של קבוצת המתמטיקה