מדיניות בחינוך למדע והנדסה

ראש הקבוצה: פרופ' אורית חזן

קבוצת המדיניות בחינוך למדע והנדסה (Policy of STEM Education) עוסקת בנושאים הבאים:

  • חינוך למדע והנדסה באקדמיה, בתעשייה, בצבא, ובמערכת החינוך.
  • מודלים לשיתוף פעולה בין מגזרי – מגזר ציבורי- עסקי-חברתי
  • התפתחות מקצועית
  • משאבי אנוש
  • ניתוח אסטרטגי
  • ניהול סיכונים
  • ניהול שינויים

מסלולי לימוד: מבטים 2 ותארים מתקדמים, מגיסטר ודוקטורט

לאתר המורחב של קבוצת מדיניות בחינוך למדע והנדסה