קבוצת מדעי המחשב

קבוצת מדעי המחשב עוסקת במגוון נושאים בהוראת מדעי המחשב והנדסת תוכנה בבית הספר התיכון, באקדמיה ובתעשיית ההי-טק.

בהקשר להוראת מדעי המחשב בחטיבת הביניים ובתיכון, מחקר הקבוצה מתמקד בתהליכי למידה והוראה, שונות בהוראת מדעי המחשב, הכשרת מורים למדעי המחשב, התפתחות מקצועית של מורים, ופיתוח קוריקולארי.

בהקשר להוראת מדעי המחשב והנדסת תוכנה באקדמיה, הקבוצה חוקרת הטמעת שיטות הוראה מבוססת למידה פעילה, תהליכי פיתוח פרויקטי תוכנה ע”י צוותי סטודנטים, ותהליכים קוגניטיביים בלמידת נושאים מתקדמים במדעי המחשב.

בתעשיית ההי-טק, מחקר הקבוצה מתמקד בהדרכה והכשרה למגוון תפקידים, בהיבטים קוגניטיביים, חברתיים וניהוליים של הנדסת תוכנה, ובהטמעת פיתוח תוכנה אג’ילי.

בנוסף, פעילות הקבוצה מעודדת יצירת קשרים בין תעשיית ההי-טק ומורים ותלמידים למדעי המחשב.

מרכז המורים הארצי למדעי המחשב מעורב ותורם לפעילויות אלה.