קבוצת המתמטיקה

קבוצת החינוך המתמטי

קבוצת החינוך המתמטי היא קבוצת מו”פ בנושאים שעניינם הוראת המתמטיקה ולמידתה מהגיל הרך ועד ההשכלה הגבוהה. חברי הקבוצה עוסקים בנושאים רחבים ומגוונים בתחום החינוך המתמטי וביניהם: פתרון בעיות כמנוף להוראת מתמטיקה ולמידתה; מחוננות ויצירתיות מתמטית; קשיי למידה במתמטיקה; אפליקציה של מחקרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית ופסיכולוגיה אבולוציונית לחינוך מתמטי; פיתוח מקצועי של מורים, מרצים ומורי מורים במתמטיקה.

קשר חם – המרכז לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי בישראל

מילון עברי רוסי אנגלי למונחים במתמטיקה