קבוצת הטכנולוגיה

קבוצת הטכנולוגיה/מכונות ומרכז לימודי הסמכה בפקולטה. המחקר מתמקד בפיתוח סביבות למידה עתירות טכנולוגיה וחקר תהליכים קוגניטיביים ואפקטיביים של למידה בסביבות אלו.

כיווני מחקר מרכזיים: 

1. רובוטיקה לימודית – ראיה מרחבית, דידקטיקה של תחרויות רובוטים, הכשרת מורים-חוקרים, רובוטיקה במוזיאון למדע וטכנולוגיה.

2. הוראת מתמטיקה בשילוב יישומים – הכשרת, מתמטיקה מונעת יישומים לסטודנטים להנדסה בטכניון, למידת גיאומטריה בהקשר תרבותי.

3. למידה במעבדה כימית ממוחשבת וממוכנת.

אתר   מסלול טכנולוגיה – מכונות :

 http://edu-tech.technion.ac.il/