קבוצת הביולוגיה

קבוצת הביולוגיה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון עוסקת בתיאוריה ובפרקטיקה של הוראת הביולוגיה בעידן הדיגיטלי. במסגרת זו, הקבוצה חוקרת תפיסות, השקפות אפיסטמולוגיות ופרקטיקות מדעיות של מדענים, מורים, פרחי הוראה ותלמידי תיכון. מחקרים של הקבוצה מאופיינים בשילוב של גישות פילוסופיות עכשוויות אודות מהות המדע ותהליך החקר המדעי בשדה החינוכי. בראש הקבוצה עומדת ד”ר דינה ציבולסקי, המקדמת גישה מהותית לטכנולוגיה בעידן הדיגיטלי. גישה זו מבוססת על הנחת היסוד כי בעידן הדיגיטלי סוגיות יסוד של תהליך החקר המדעי ומהות המדע עוברות שינויים מהותיים המעצבים דרכים חדשניות של תהליכי למידה-הוראה-הערכה בחינוך מדעי.

קישור לאתר המורחב של קבוצת הביולוגיה  – https://biologygroup.net.technion.ac.il/

מסלולי לימוד השייכים לקבוצת המחקר: מבטים 2 ותארים מתקדמים (מגיסטר ודוקטוראט) בחינוך ביולוגי