קבוצת הביולוגיה

 לאתר הקבוצה 

Our Group Site

קבוצת הביולוגיה מורכבת מחוקרים, הרותמים את העניין הספונטני של תלמידים במדע לטובת הוראת הביולוגיה בבית הספר ומחוצה לו