קבוצת הביולוגיה

קבוצת הביולוגיה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון עוסקת במחקר בתחומים הבאים:

  1. מהות המדע ותהליך החקר המדעי בהקשר של הוראת הביולוגיה
  2. הוראת הביולוגיה בחברה דיגיטלית
  3. הוראת הביולוגיה בגישות מבוססות חקר

המחקר מתמקד ב-3 אוכלוסיות: תלמידי תיכון, פרחי הוראה ומורים.