קבוצת האלקטרוניקה

הקבוצה עוסקת בחקר למידה והוראה של הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובחקר למידה והוראה אינטרדיסציפלינרית המשלבת פיסיקה והנדסת אלקטרוניקה (כמו, למשל, אלקטרו-אופטיקה ומיקרו-אלקטרוניקה). שדות המחקר מגוונים וכוללים את החטיבה העליונה בתיכונים, המכללות להנדסאים, האוניברסיטאות והטכניון.

מחקרים:

 • שיפור המוטיבציה הפנימית ופיתוח החשיבה המערכתית של סטודנטים מתחילים להנדסת חשמל
 • תוכנית לימודים בין תחומית באוויוניקה: שיפור עמדות תלמידי תיכון תעופתי כלפי פיסיקה והנדסה
 • למידה משולבת אנימציה במיקרו-אלקטרוניקה: השפעה ארוכת טווח על הישגים לימודיים של סטודנטים להנדסאות אלקטרוניקה
 • תוכנית לימודים תיכונית באלקטרו-אופטיקה ככלי לפיתוח חשיבה מערכתית
 • קורס תיכוני בתכן הנדסי: שיפור המוטבציה כלפי לימודי מדעים והנדסה ופיתוח חשיבה מערכתית
 • מוטיבציה ללמידה והישגים לימודיים: המקרה של סטודנטים במכינה קדם הנדסית
 • מאפייני המוטיבציה להוראה בקרב פרחי הוראה ומורים לאלקטרוניקה

תיזות:

 • זועבי, ו. (2012). מאפייני למידה משולבת אנימציה של התקנים אלקטרונים: המקרה של סטודנטים להנדסאות. זכייה בפרס קפלן (2012).
 • צח, א. (2014). מאפייני תוכנית לימודים בין תחומית באלקטרו-אופטיקה: עמדות תלמידים ופיתוח מיומנויות חשיבה מערכתית. זכייה בפרס קפלן (2014).
 • דנינו, ע. (2016). קורס תיכוני בתכן הנדסי: שיפור מוטיבציית התלמידים ופיתוח מיומנויות חשיבה מערכתית. זכייה בפרס קפלן (2015).

 • יאמין, נ. (2017). מאפייני קורס יסוד בהנדסת חשמל המשלב דוגמאות מ-“העולם האמיתי”