המרכז לפיתוח מקצועי ויוזמות למידה

מטרת המרכז

מטרת המרכז היא פתוח יוזמות חינוכיות בשיתוף פעולה עם ארגונים לומדים (למשל, בתי ספר, מוסדות אקדמיים, ציבוריים ופרטיים, ארגונים עסקיים ותעשייתיים, ועמותות).
המרכז מאגם את הידע בפיתוח, הפעלה והערכת יוזמות חינוכיות חדשניות במתמטיקה, טכנולוגיה ומדעים של הסגל האקדמי של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון.
המרכז עונה לפניות בנושאי יעוץ, פיתוח, הערכה, הדרכה, השתלמויות וליווי פרויקטים חינוכיים בתחומים הנ"ל.


קידום מיומנויות למידה עצמאית (SRL) באמצעות סרטוני וידאו בשילוב הערכה

השתלמות ייחודית וחדשנית, בהיקף של 30 שעות, הנערכת בשיתוף הטכניון ואוניברסיטת תל-אביב ומיועדת למורים/ות בפועל בשנת תשפ"ב בכיתות ז' – י"ב

מטרת ההשתלמות היא העמקת הידע באסטרטגיות SRL ויישומן בתהליכי הוראה ולמידה, רכישת כלים המסייעים בקידום SRL,

הערכה מקדמת למידה כחלק מתהליך  SRL במרחב הבית ספרי ובמרחב המקוון.

לפרטים ולהרשמה


אחראית אקדמית על פעילות המרכז: פרופ"מ שולמית (שולי) קפון, אימייל: skapon@technion.ac.il טל: 04-829-3110

מרכזת המרכז: נירית תמיר, דוא"ל: Edu.hishtalmut@technion.ac.il, טל': 04-8293105

לבירורים על השתלמויות תשפ"א, אנא פנו אלינו.