עירית אהרון

עירית אהרון
מלמדת את קורס התנסות בהוראת הפיזיקה.