שי מנו-ישראלי

שי מנו-ישראלי
shaii2508@gmail.com
בוגר המחלקה להוראת מדעים, טכניון 2004 - מוסמך להוראת חשמל B.Sc.Ed בוגר המחלקה להוראת מדעים, טכניון 2009 - מגיסטר להוראת חשמל M.Sc