מאשה צאושו

מאשה צאושו
tmasha@gmail.com
203
מאז 2001 מלמדת קורסים שונים בהוראת המדעים, בעיקר הוראת הביולוגיה, במחלקה לחינוך מדעי בטכניון. מנחה מחוזית לביולגיה חט"ע - מחוז צפון מורה לביולוגיה בחטיבה העליונה ורכזת מקצוע - אורט מעלות

  • תואר ראשון - הפקולטה לביולוגיה טכניון
  • תואר שני - המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון
  • רשיון הוראה בכימיה – העמותה לקידום החינוך המדעי ביישובי אצבע הגליל והמחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.
  • תואר שלישי - המחלקה לחינוך מדעי, טכני