מאיה אושר

מאיה אושר
סטודנטית לדוקטורט בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. המחקר שלי מתמקד בלמידה שיתופית מקוונת בקבוצות קטנות והטרוגניות ובאספקטים של הערכת עמיתים. בנוסף, אני עוזרת הוראה בקורסים "דרכי הוראת מדע-טכנולוגיה בחטיבת הביניים", "הרשת כסביבה לימודית" ו"למידה והנחייה בסביבות מתוקשבות".  

2014: דוקטורנטית במחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון. בהנחיית פרופ'ח מירי ברק.

2012- 2010: תואר שני (M.A) בתקשורת, אוניברסיטת בן- גוריון בנגב. סיום בהצטיינות. תחת הנחייתה של פרופ' נלי אליאס. כותרת התזה: דפוסי אמריקניזציה בעיתונות הנוער בישראל, 2010- 1990.

2009- 2006: תואר ראשון (B.A) בתקשורת עם התמחות בשיווק ופרסום, המכללה האקדמית ספיר.
2002- 1999: בגרות מלאה במגמות פסיכולוגיה וספרות בתיכון "מקיף עומר".