ושאח זועבי

ושאח זועבי
102
מרצה ומתרגלת בקורס "דרכי הוראת טכנולוגיה - חשמל ואלקטרוניקה 2" מתרגלת בקורס "הוראת המדעים זיקה להוראת טכנולוגיה"