member-adjunct-faculty-he

פרופ"ח אורית זסלבסקי

אורית זסלבסקי
חברי סגל בגמלאות

אורית זסלבסקי – ילידת ירושלים, בוגרת הגימנסיה העברית בירושלים, בעלת תואר ראשון במתמטיקה וסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני ושלישי בחינוך מתמטי מהטכניון. במקביל ללימודיה לימדה במשך 12 שנים מתמטיקה בבתי ספר על-יסודיים. בתום לימודיה נסעה לשנתיים לפוסט דוקטורט במכון המחקר LRDC של אוניברסיטת פיטסבורג בפנסילבניה. משם חזרה וכיהנה כחברת סגל מן המניין במחלקה להוראת המדעים משנת 1991 עד 2011. לאחרונה פרשה לגמלאות מהטכניון בדרגת פרופ"ח, אך ממשיכה את פעילותה האקדמית ומנהלת פרויקטים בתחום החינוך המתמטי בטכניון.

במשך שנים רבות ניהלה פרויקטים רחבי יריעה בתחום החינוך המתמטי, ביניהם "מחר 98 – קידום החינוך המתמטי העל-יסודי באצבע הגליל"  ו"מיצוי ומצוינות במתמטיקה – טיפוח מצוינות בקרב תלמידי חטיבת הביניים". זכתה במכרז של משרד החינוך לפיתוח סדרה של ספרי לימוד במתמטיקה לכיתות ז-ט לפי תכנית הלימודים החדשה. בשנת 1999 ארגנה את הכנס הבינלאומי של PME שהתקיים בטכניון ועמדה בראש ועדת התכנית שלו. משנת 2002 מכהנת כיו"ר ועדת ההיגוי של מחקר PISA בישראל ומשנת 2005 כחברה בועדת ההיגוי של מחקר TIMSS.

מחקריה עוסקים בהתפתחות מקצועית של מורים ושל מורי-מורים למתמטיקה. חקרה מאפיינים של משימות המסייעות למורים ולתלמידים בהעמקת ההבנה של דקויות מתמטיות, ובפרט, את טבען ותרומתן של משימות המעוררות מצבי אי ודאות. בשנים האחרונות עבודתה מתמקדת במקומן של דוגמאות, אי-דוגמאות ודוגמאות נגדיות בלימוד מתמטיקה, ובפרט ביחסי הגומלין בין דוגמאות, הגדרות והוכחות בהקשר לפיתוח חשיבה מתמטית. זכתה במענק מחקר מטעם הקרן הלאומית למדע - ISF למחקר על דוגמאות בלימוד מתמטיקה; יזמה והשתתפה בעריכת שתי מהדורות מיוחדות של כתבי עת בילאומיים שהתמקדו בתפקידן של דוגמאות בלימוד מתמטיקה והייתה עורכת ראשית של ספר המתמקד במחקרים על משימות המתאימות להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה.

  • 1987-1989: פוסט דוקטורט, מכון המחקר LRDC באוניברסיטת פיטסבורג, פנסילבניה
  • 1987: D. חינוך מתמטי, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה
  • 1980: Sc. חינוך מתמטי, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה
  • 1974: תעודת הוראה לעל-יסודי, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה
  • 1972: Sc. מתמטיקה-סטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים