חדש ! השתלמות קידום מיומנויות למידה עצמאית (SRL) באמצעות סרטוני וידאו בשילוב הערכה

קידום מיומנויות למידה עצמאית (SRL) באמצעות סרטוני וידאו בשילוב הערכה

השתלמות ייחודית וחדשנית, בהיקף של 30 שעות, הנערכת בשיתוף הטכניון ואוניברסיטת תל-אביב ומיועדת למורים/ות בפועל בשנת תשפ”ב בכיתות ז’ – י”ב

מטרת ההשתלמות היא העמקת הידע באסטרטגיות SRL ויישומן בתהליכי הוראה ולמידה, רכישת כלים המסייעים בקידום SRL,

הערכה מקדמת למידה כחלק מתהליך  SRL במרחב הבית ספרי ובמרחב המקוון.

לפרטים ולהרשמה