סטודנטים בטכניון? ההרשמה לקורסי סמסטר החורף בעיצומה!

בואו להרוויח יותר מהתואר שלכם: ניתן לרכוש כישורים להצלחה בתחומי החינוך וההדרכה, ולצבור נקודות לתואר שלכם בקורסי הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה.

קורסים מעניינים ומעשירים נפתחים לקראת סמסטר חורף תשפ”א. לרשימת הקורסים

הרישום מתבצע עכשיו. לפרטים פנו לתמר מלר במזכירות ההסמכה בפקולטה במייל edu.ug.ad@technion.ac.il