סגל הפקולטה מסכם תהליך במסגרתו יושקו מסלולי לימוד משופרים ללימודי ההוראה