מאמר מקבוצת המחקר בהובלתה של פרופ’ יהודית דורי – SELA – למידה והערכה של מדעים והנדסה.

החודש עלה לפרסום מאמר מקבוצת המחקר בהובלתה של פרופ’ יהודית דורי – SELA – למידה והערכה של מדעים והנדסה.
Assessing teachers’ knowledge: incorporating context-based learning in chemistry
המחקר מתמקד בסטודנטים וסטודנטיות להוראת הכימיה, שמגיעים מהתעשייה לתכנית מבטים, הם בעלי ידע וניסיון בתחומי המדע. ומה בדבר סוגי הידע הדרושים להוראה?
דר’ מרינה טל, דר’ אורית הרשקוביץ ופרופ’ יהודית דורי העריכו את רמת הידע של פרחי ההוראה המגיעים מהתעשייה בשלושה תחומים: ידע תוכן, ידע תוכן פדגוגי וידע בהערכה.
הן הראו שבמהלך לימודי ההוראה בתכנית מבטים שלושת סוגי הידע השתפרו, בעיקר ניכר שיפור בידע בהערכה. כמו כן, רמת היצירתיות והמודעות של פרחי ההוראה לנושאים של קיימות בכימיה במשימות שפיתחו עלתה על זו של מורי כימיה ותיקים.
המחקר מציע כלים להערכת ידע של מורי מדעים, וכן תורם להרחבת הידע בדגש על חוזקות ואתגרים הניצבים בפני מורי הכימיה בהקשר לפיתוח בר-קיימא.
בתמונות: סטודנטים, סטודנטיות וצוות התכנית.