כנס מקוון ב-9 לספטמבר Interacting Brains

מה ידוע לנו על אינטראקציה בין הורים וילדים וכיצד דיספלינות שונות כגון נוירולוגיה, פסיכולוגיה ובלשנות יכולות להעשיר זו את זו בנושא?
בכנס נעסוק במאפיינים השונים של התקשורת הבסיסית ביותר שחווים בני האדם – הקשר בין הורה לילד מפרספקטיבות שונות, בדגש על אוריינות קריאה וחשבון.
בכנס דוברים המייצגים כל אחת מהדיספלינות, ודיון סביב הנושאים השונים שיעלו, כולל גישות חדשניות להערכת המחקר בתחום.

| למידע נוסף ולהרשמה |

What do we know about parent-child and adult-child interactions and how can neuroscience, psychology and linguistics inform each other on this issue?

The conference is intended to dive into the characteristics of the first communication humans experience: parent child interaction from multiple perspectives: neuroscientific, psychological, educational, socio-linguistic focusing on literacy and numeracy.

The conference will include talks from each of the disciplines, as well as a discussion on the relations between the topics and of the new approaches to assess this growing field of research.

| More info and registration |