כיצד להעריך תלמידים במהלך למידה בסביבה מקוונת

לשמיעת ההקלטה נא ללחוץ כאן