חמישה מרצים ומרצות מצטיינים בפקולטה לשנת תש”פ

דר' ציפי הורוביץ קראוס, פרופסור חבר עידו רול, פרופסור חבר שולי קפון, דר' ארי גרו ודר' איריס זודיק

אנחנו שמחים וגאים במרצים והמרצות מהפקולטה שלנו, שדורגו השנה בתור מרצים מצטיינים טכניוניים.

גם בלמידה מרחוק בתקופת הקורונה, הפקולטה שלנו מובילה.

המרצים והמרצות המצטיינים:

דר’ איריס תנחום-זודיק

דר’ ארי גרו

פרופ”ח עידו רול

דר’ ציפי הורוביץ-קראוס

פרופ”ח שולי קפון

כל הכבוד לכם!