חינוך מדעי-טכנולוגי בעידן הדיגיטלי

“אנו חיים כיום בעידן המהפכה התעשייתית הרביעית. הוא מאופיין בחידושים טכנולוגיים המקרבים את העולם הפיזיקלי לעולם הביולוגי והדיגיטלי אשר מתמזגים אט אט לישות אחת. הטכנולוגיות החדשות ישנו את הצורה בה אנו חיים כיצד אנו עובדים וגם כיצד אנו מתייחסים אחד לשני. המהפכה תשפיע על תעשיות רבות, על מקצועות רבים ותשנה את המודלים הכלכליים.
מערכות חינוכיות חייבות להתאים את עצמן למהפכה הרביעית.”  פרץ לביא, נשיא הטכניון

“What an individual can learn, and how he learns it, depends on what models he has available.”  Seymour Papert


הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה מציגה 4 קורסים חדשים העוסקים בנושא החינוך המדעי-טכנולוגי בזמננו:

216015  חינוך מדעי וטכנולוגי בעידן המהפכה התעשייתית הרביעית – הרצאות והתנסות בסדנאות הדפסת תלת-מימד ורובוטיקה
216011  חינוך מדעי טכנולוגי בעידן דיגיטלי – דיון בסוגיות יסוד בדגש על השלכות יישומיות של המעבר לעולם דיגיטל
216319  שילוב מודלים בהוראת המדעים – עקרונות השילוב של מודלים בהוראת המדע והטכנולוגיה, כולל התנסות בפיתוח מודלים ויישומם כאמצעי המחשה וחקר.
218326-10  מהות המדע בבית הספר העל-יסודי – על הטבע הטנטטיבי של הידע המדעי, השפעות תרבותיות-חברתיות, יחסי גומלין בין מדע וטכנולוגיה, ושיטות הוראה שונות בתחום. לסטודנטים לתארים מתקדמים

האופן בו אנו חווים, לומדים, וצוברים התנסויות חדשות עבר טרנספורמציה עמוקה. כישורי החיים והעבודה של דור העתיד קשורים קשר בל ינתק ליכולות אלו.
כל אדם, ובמיוחד מחנכי העתיד, חשוב שיפתח הבנה של מהות המהפכה התעשייתית הרביעית והשלכותיה על הכלכלה, החברה והחינוך.

הקורסים מתאימים לסטודנטים במסלולי הפקולטה השונים וכן לסטודנטים מפקולטות אחרות בטכניון (לאחר בירור ורישום) ובהובלת צוות מרצים ומתרגלים המעוניינים ביצירת קהילת סטודנטים מתעניינים וסטודנטים להוראה שיתרמו וייתרמו מהקורסים.

מעניין? פנו ל mabatim@technion.ac.il או לרכזות ההסמכה/מוסמכים.