הערכה חלופית בכימיה באמצעות חדר בריחה

חדרי בריחה חינוכיים הם דוגמה של סביבת לימודים אשר מספקת הרפתקה ומיסתורין, יחד עם פתרון בעיות מהעולם האמיתי בעבודה קבוצתית.
בסביבה מבוססת משחק ייחודית זאת, התלמידים חושפים רמזים, פותרים חידות ומשלימים משימות שכולן עוסקות בתחום הכימיה, במטרה להמלט מהחדר בזמן הקצר ביותר.
החידוש הוא בפיתוח שיטות ומדדים להערכה, על ידי תצפית וניתוח של התמודדות התלמידים עם הבעיות בכימיה ומיומנויות המאה ה- 21.
החוקרים ילמדו כיצד חדר בריחה יכול לשרת מטרות חינוכיות, לקדם את הוראת המדעים ובפרט את המטרה של קידום הערכת הלמידה.