גאים בדוקטורים ובמגיסטרים החדשים של הפקולטה

ראו תמונות נוספות מהטקסים של חלוקת התארים