ברכות לד”ר דן קופרמן שנבחר כעובד מצטיין של הפקולטה מטעם מוסד הטכניון לשנת תשפ”א.