בהצלחה לכל הסטודנטים של הפקולטה בשנת הלימודים תשע”ט