High Teach – מפגש במכון מופת ב-29 לדצמבר

היה לנו מפגש ראשון מוצלח, העלינו יוזמות מעניינות, יצאנו באנרגיות מדהימות ועכשיו הגיע הזמן להוציא לפועל את היוזמות עליהן החלטנו בכל שולחן.
המטרה היא לאסוף סביב כל יוזמה כמה שיותר חברי קהילה שיהיו שותפים לפרויקט ו…לצאת לדרך.
כל זאת נעשה במפגש המשך במכון מופ”ת, ב-29 בדצמבר, בין השעות 10:00 – 14:00

סרטון על המפגש הראשון

להרשמה