למידה משמעותית באמצעות למידה התנסותית

..

אנו שמחים להזמינכם/ן לכנס מורי/ות מכונות במסגרת מרכז המורים למקצועות טכנולוגיים, מור – טק

שיתקיים ביום שלישי, כ”ה אדר תשע”ז
21 למרץ 2017 , בין השעות 12:30 – 20:00
באולם באטלר, מוסד נאמן – הטכניון, חיפה
למידה משמעותית באמצעות למידה התנסותית

פרטים והרשמה בקישור:

more-tech-Mechanical-Engineering-Conference21.3.17