יום עיון בנושא ליווי מורים חדשים

..

בתאריך ה- 17.12.17 אנו מקיימים בטכניון, מפגש בנושא ליווי מורים חדשים.
זהו מפגש למידה במסגרתו נשמע ונלמד על הנעשה כיום בשטח, נחתור להבנה של מהו תהליך ליווי אפקטיבי, מהם הפערים בין הרצוי למצוי, מהם החסמים ומה נדרש כדי להטמיע בשגרת המערכת.

את המפגש יארחו ויובילו פרופ’ יהודית דורי וד”ר אורית הרשקוביץ, בהשתתפות שותפים מתכניות קרן טראמפ שיש להם נגיעה לנושא ונציגי משרד החינוך.
המפגש יתקיים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון,חדר 308 בין השעות 9:30-14:00

סדר היום הצפוי:
9:00 – 9:30 – התכנסות
9:30 – 10:15 – ברכות ופעילות הכרות
10:15 – 11:00 – הצגת תוכניות הליווי השונות
11:00 – 11:15 – הפסקה
11:15 – 12:00 – דיון בשלש השאלות (מפורטות מטה)
12:00 -12:30 – ליווי וחונכות – מורים מספרים
12:30 – 13:15 – ארוחת צהריים
13:15 – 13:45 – דוגמא לחקר מקרה
13:45 – 14:00 סיכום ופרידה

* עשוי להיות שינוי בזמנים

שאלות לדיון –
1. מהו תהליך ליווי רצוי מבחינה מקצועית (פרופיל המלווה, גורם מקצועי מלווה, אופי הליווי)?
2. מהם הפערים בין הרצוי למצוי?
3. אלו תנאים צריכים להתקיים במערכת ע”מ להבטיח את הקיימות של מודלים אפקטיביים לליווי מורים לאורך זמן? כיצד ניתן לגשר על הפערים בין הרצוי למצוי?