הוראה בחינוך הגבוה: האתגר הבא

27.10.2016 - 27.10.2016
08:45 - 16:00
באודיטוריום בפקולטה למכונות והחל מהצהריים בפקולטה שלנו.

הנכם מוזמנים ליום עיון הוראה בחינוך הגבוה – האתגר הבא שיתקיים בבוקר ה-27 באוקטובר 2016 בטכניון באודיטוריום בפקולטה למכונות והחל מהצהריים בפקולטה שלנו.

אנא הזמינו את הסטודנטים שלכם.

יום העיון ללא עלות אך יש צורך להירשם כדי להבטיח את מקומכם ומקומם.

קישור להזמנה ליום העיון: הוראה בחינוך הגבוה – האתגר הבא 27 10 2016 בטכניון

קישור לתכנית ליום העיון: תכנית יום העיון_הוראה בחינוך הגבוה-האתגר הבא 2016