ברכות לפרופ'ח דינה ציבולסקי על מינוי החל מינואר 2025 ולמשך 5 שנים – Associate Editor for JRST. כמו כן – Co-Chair position for the NARST's ODRA Committee for 2024-25