הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון קיבלה בזעזוע רב את ההודעה על הירי בגב’ רודינה שלאעטה, מנהלת חטיבת הביניים בבית ספר מקיף אלבוכארי בעיר עראבה.

רודינה היא בוגרת תואר שני של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון והמחקר שלה היווה פריצת דרך בכך שהתמקד בתפיסת תפקיד ‘החונך’ בקרב מורים למדעים וטכנולוגיה במגזר הערבי. רודינה הראתה במחקרה כי תהליך החניכה תורם להתפתחותם המקצועית לא רק של המורים החדשים אלא גם של המורים החונכים, בקידום שיטות הוראה ולמידה חדשניות, בקידום העניין המקצועי שלהם ובחיזוק ההערכה כלפיהם מצד הנהלת בית הספר.

בנוסף ליכולות אקדמיות גבוהות, רודינה התברכה ביחסים בינאישיים מצוינים ומעורבות חברתית.

תכונות אלו באו לידי ביטוי גם בתפקידה כמנהלת חטיבת הביניים בבית ספר מקיף אלבוכארי בעיר עראבה, בקידום ערכים חברתיים, סובלנות ואהבת הזולת.

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון מבקשת לחזק את רודינה ואת משפחתה בימים קשים אלו.

סגל הפקולטה מביע זעזוע מן האלימות, המגיעה גם לבתי הספר וסגל ההוראה, ומאחל לרודינה החלמה מהירה ורפואה שלמה.