תכניות חשיפה לחינוך

קהל היעד

סטודנטים לתואר ראשון בטכניון הממלאים את התנאים הבאים:

  • צברו לפחות לפחות 36 נקודות במסגרת הלימודים לתואר הראשי .
  • בעלי ממוצע ציונים מצטבר מעל 75 נקודות.

מבנה כללי

  • כל תכנית חשיפה מקיפה 10 נק'
  • ניתן ומומלץ לפרוס את הלימודים (קורס אחד או שניים מידי סמסטר)

תכניות החשיפה לחינוך

הרשמה ומעקב במזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה