שיעורי מעבדה במכטרוניקה לתלמידי כיתות י"א מביה"ס בסמת

במסגרת הקורס "הוראת הטכנולוגיה בחטיבה עליונה" סטודנטים מהפקולטה העבירו  שיעורי מעבדה במכטרוניקה לתלמידי כיתות י"א מביה"ס בסמת.