שאלון קשר עם הפקולטה לחינוך

שלום רב,

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון רואה חשיבות עליונה בקשר עם בוגרי ובוגרות הפקולטה ועם אנשי חינוך המאמינים שהמקצוע הוא שליחות חברתית לאומית.
דבר זה בא לידי ביטוי ביתר שאת בימים אלה, בהם נדרשת סולידריות חברתית ומאמץ לאומי לחיזוק החברה הישראלית.
לאור זאת, ברצוננו להקים מערך התקשרות אשר במסגרתו נקיים מפגשים, הרצאות, שיתוף מידע ועזרה הדדית.
במטרה ללמוד על צרכיך ורצונותיך, נודה אם תענה/י על שאלון קצר (ייקח פחות מדקה לענות).

https://forms.gle/Y9XdDfnbvprBYv5X6

 

בברכה,

פרופ' טלי טל, דקנית הפקולטה