קרן מאל"ו למחקר לשנת 2017

קרן מאל"ו למחקר מחדשת את פעילותה לשנת 2017.

מצ"ב "קול קורא" לידיעתכם ולהפצה בקרב מי שלדעתכם ימצא בו עניין.

 

את תקנון הקרן וטפסי הגשת הבקשה תוכלו למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

www.nite.org.il.