קורס חוצה מגמות בחשיבה יצירתית

קישור לטופס הרשמה לקורס חוצה מגמות בחשיבה יצירתית: כולל תיאור מפורט לתכנית, מיקום ומרצי הקורס: פרופ' שלמה מי-טל, עמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן למדיניות לאומית בטכניון ורע לביא, דוקטורנט בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון.

לתכנית ולהרשמה לקורס לחצו כאן