קול קורא מטעם המרכז לחקר האינטרנט בנושא מבחני פיז"ה

המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה (להלן: המרכז) מעוניין לחלק פרסים כספיים, תרומת קרן טראמפ (להלן: הקרן), לעבודות מחקר מדיסציפלינות שונות החוקרות ומנתחות את תוצאות מבחן פיז"ה 2015 במערכת החינוך בישראל, זאת באמצעות מערכת 'פיז"ה פתוח'.

 

מבחן פיז"ה הנו המחקר החינוכי המקיף בעולם הנערך על ידי הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) בקרב שמונים מדינות וחצי מיליון תלמידים והבוחן ידע של תלמידים במתמטיקה, מדעים וקריאה יחד עם שאלות על האקלים החינוכי והחברתי בו הם לומדים.

 

פרויקט פיז"ה פתוח – opisa.org – של המרכז והקרן, מהווה  מערכת מחקר המאגדת בתוכה את כל נתוני מבחן פיז"ה ומאפשרת להגיע לנתונים אלו בקלות על ידי שימוש בכלים ויזואליים ולנתחם בזמן אמת. מערכת זו היא ראשונה מסוגה בעולם ומטרתה לקדם את המחקר בעניין מבחן פיז"ה ולהנגיש את המידע לציבור.

 

 

המרכז קורא בזאת להשתתפות בשתי תחרויות: תחרות מקומית ותחרות ארצית (מצורף .

בתחרות הארצית יחולק פרס כספי על סך  2,500 ש"ח לעד 14 עבודות מחקר בתחום המחקר.

בתחרות המקומית יחולק פרס כספי על סך 4,000 ש"ח לעד 2 עבודות מחקר בתחום המחקר.

 

לפרטים נוספים יש לעיין בקול קורא.

 

בשאלות ולקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למר אבנר קנטור במייל: avner@opisa.org