דרושים תלמידי מחקר מצטיינים לביצוע מחקר בהוראת הפיזיקה

 דרושים תלמידי מחקר המעוניינים ללמוד לקראת תואר מגיסטר או דוקטורט בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ולבצע מחקר בהוראת הפיזיקה (קבוצת המחקר של פרופ"מ שולמית קפון). מטרת המחקר בו ישתלבו המועמדים המתאימים היא לבחון ולאפיין התפתחות הרגלים ונורמות של חשיבה מדעית, ביטוי אישי ויצירתיות בתחום הדעת, במהלך עבודה עם מומחה על מחקר/חקר בפיזיקה; וכיצד התפתחות זו מתקשרת לאופי ההנחיה ולסביבת העבודה/למידה שבה מתבצע המחקר/חקר לו שותפים התלמידים. אוכלוסיית המחקר היא תלמידי תיכון (יא'-יב') העושים עבודת חקר בפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל בנוסף ללימודי הפיזיקה (5 יח"ל) לקראת בחינת הבגרות.

הפרויקט ממומן ע"י הקרן הישראלית למדעים (ISF). למתאימים מובטחות מלגות שכר לימוד ומחקר שיאפשרו הקדשת זמן מלאה ללימודים ומחקר.

רקע וכישורים נדרשים:

  1. עמידה בתנאי הסף לקבלה לימודים לתארים מתקדמים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון
  2. לפחות תואר ראשון רצוי תואר שני באחד מהתחומים הבאים: פיזיקה, הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, הנדסה ביו-רפואית, הנדסת חומרים, או כל תחום הנדסי אחר "עשיר בפיזיקה"
  3. הבעה טובה בכתב בעברית ובאנגלית
  4. עניין בחינוך
  5. גישה טובה לבני נוער ויחסי אנוש טובים
  6. מוכנות ויכולת לפנות זמן למחקר: (א) סמסטר אביב תשע"ח הקדשת לפחות שלושה ימים מלאים (שני, שלישי וחמישי) ללימודים ומחקר[1]. (ב) החל משנת הלימודים תשע"ט הקדשת זמן מלאה ללימודים ומחקר (מלבד תרגול בטכניון במסגרת יחידות התעסוקה המותרות למלגאים)

המתעניינים מתבקשים לשלוח את המסמכים הבאים:

  1. קורות חיים
  2. גיליונות ציונים מפורטים מכל התארים
  3. דוגמאות לכתיבה אקדמית ופופולארית (אם יש)

מצפה להכירכם!

פרופ"מ שולמית קפון

skapon@technion.ac.il

https://kapon.net.technion.ac.il

[1]  ניתן להתחיל ללמוד כבר בסמסטר חורף תשע"ח